Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Bố mẹ hiểu về cách White Studio thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Bố mẹ mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ White Studio.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Bố mẹ để liên lạc khi cần thiết liên quan trực tiếp đến đơn hàng, sản phẩm và các dịch vụ liên quan. 

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của Bố mẹ.