Khung Hình Thiết kế

Khung Hình Thiết Kế riêng cho bé yêu hay idol của bạn. Sản phẩm được thiết kế chữ, chibi và khung hình liền mạch tạo thành khối. Sử dụng sơn màu handmade gồm màu chủ đạo và màu phối thêm tạo nên khung hình đáng yêu.

 

 

Baby Chimmy BT21-Khung hình thiết kế Baby Chimmy BT21-Khung hình thiết kế
Baby Mang BT21-Khung hình thiết kế Baby Mang BT21-Khung hình thiết kế
Butterfly -Khung hình thiết kế
Car -Khung hình thiết kế
Heart-Khung hình thiết kế
Planes-Khung hình thiết kế
Star -Khung hình thiết kế
Train-Khung hình thiết kế