Bảng thông tin chào đời

Ngày đầu tiên chào đời của em bé đối với gia đình, người thân là ngày đẹp nhất, sâu đậm nhất. Hiểu được ý nghĩa quan trọng đó mà bảng thông tin chào đời của White Store ra đời giúp ba mẹ lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng này của bé.

Baby Hedgehog - Bảng Thông Tin Chào Đời Baby Hedgehog - Bảng Thông Tin Chào Đời
Cloud-Bảng Thông Tin Chào Đời Cloud-Bảng Thông Tin Chào Đời
Whale- Bảng Thông Tin Chào Đời Whale- Bảng Thông Tin Chào Đời
Strawberry - Bảng Thông Tin Chào Đời Kids Strawberry - Bảng Thông Tin Chào Đời Kids
Baby Bird - Bảng Thông Tin Chào Đời Baby Bird - Bảng Thông Tin Chào Đời
Pinky-Bảng Thông Tin Chào Đời Pinky-Bảng Thông Tin Chào Đời
Car - Bảng Thông Tin Chào Đời Car - Bảng Thông Tin Chào Đời
Starfish - Bảng Thông Tin Chào Đời Starfish - Bảng Thông Tin Chào Đời
Elephant - Bảng Thông Tin Chào Đời Elephant - Bảng Thông Tin Chào Đời
Cloud Aqua - Bảng Thông Tin Chào Đời Cloud Aqua - Bảng Thông Tin Chào Đời
Baby Dolphin - Bảng Thông Tin Chào Đời Baby Dolphin - Bảng Thông Tin Chào Đời
Coca - Bảng Thông Tin Chào Đời Coca - Bảng Thông Tin Chào Đời
Baby Deer - Bảng Thông Tin Chào Đời Baby Deer - Bảng Thông Tin Chào Đời
Cute Llamas - Bảng Thông Tin Chào Đời Cute Llamas - Bảng Thông Tin Chào Đời
Cute Rabbit - Bảng Thông Tin Chào Đời Cute Rabbit - Bảng Thông Tin Chào Đời
Twin Elephant - Bảng Thông Tin Chào Đời Twin Elephant - Bảng Thông Tin Chào Đời
Unicorn - Bảng Thông Tin Chào Đời Unicorn - Bảng Thông Tin Chào Đời
Teddy and Moon - Bảng Thông Tin Chào Đời Teddy and Moon - Bảng Thông Tin Chào Đời
Meron Teddy - Bảng Thông Tin Chào Đời Meron Teddy - Bảng Thông Tin Chào Đời
Butterfly - Bảng Thông Tin Chào Đời Butterfly - Bảng Thông Tin Chào Đời